Author: admin

Samengestelde gezinnen: Wie heeft er voorrang bij een erfenis?

0 commentsUncategorized

samengesteld-gezin

Verreweg het meest voorkomende type huishouden is één gezin (met en zonder kinderen). Maar meergezinshuishoudens zijn, misschien niet verrassend, de snelst groeiende. Meer dan een derde van alle paren die tegenwoordig kinderen opvoeden, heeft een stiefkind dat bij hen inwoont. Het is dus logisch dat juridische, financiële en praktische problemen aan de orde van de ….  Continue Reading

Dementie en aanpassingen testament: Is dit mogelijk?

0 commentsLaatste nieuws

testament-aanvechten-wanneer

VRAAG: Mijn moeder is gediagnosticeerd met een veranderde mentale toestand, waaronder: REM slaap gedragsstoornis, cerebrale degeneratie, en niet-Alzheimer-type dementie. Is ze wettelijk in staat een testament te tekenen en wijzigingen aan te brengen in verzekeringspolissen die ze 20 jaar geleden kocht? Als ze veranderingen aanbrengt en het testament ondertekent, zou het dan ongeldig zijn gezien ….  Continue Reading

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

0 commentsLaatste nieuws

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk aanbod van uw werkgever dat specifieke voorwaarden bevat waaronder u ermee instemt uw baan op te zeggen en het bedrijf vrijwillig te verlaten. Cruciaal is dat deze voorwaarden kunnen afwijken van het standaard Nederlandse arbeidsrecht. Dergelijke voorwaarden kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) afspraken over: de datum waarop ….  Continue Reading

Echtscheiding in USA

0 commentsLaatste nieuws

De echtscheiding in de Verenigde Staten, ook wel de ontbinding van het huwelijk genoemd, is een juridische procedure waarbij een rechter of een andere autoriteit de huwelijksbanden tussen twee personen ontbindt, waardoor zij weer ongehuwd worden en met andere personen kunnen trouwen. In de Verenigde Staten vallen huwelijk en echtscheiding onder de bevoegdheid van de ….  Continue Reading