Samengestelde gezinnen: Wie heeft er voorrang bij een erfenis?

samengesteld-gezin

Verreweg het meest voorkomende type huishouden is één gezin (met en zonder kinderen). Maar meergezinshuishoudens zijn, misschien niet verrassend, de snelst groeiende. Meer dan een derde van alle paren die tegenwoordig kinderen opvoeden, heeft een stiefkind dat bij hen inwoont. Het is dus logisch dat juridische, financiële en praktische problemen aan de orde van de dag zijn bij zogenaamde samengestelde, of stiefgezinnen.

Elk gezin heeft wel eens ruzie of meningsverschillen. Onvermijdelijk lijken bij de verdeling van je erfenis de familiekwesties er meer toe te doen. Het is dus heel belangrijk om de regels over begunstigden te kennen. Je wilt dat je geld terechtkomt waar jij het wilt hebben en niet bij iemand van wie je liever hebt dat het niet terechtkomt.

Wat samengestelde gezinnen betreft, zal de situatie waarschijnlijk complexer zijn. Hoe moet je voor je partner zorgen na diens dood, terwijl je er toch voor zorgt dat je kinderen een erfenis krijgen?

Neem een recent geval, waarbij de broer van een vriend op latere leeftijd getrouwd was. Hij had 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk, net als zijn nieuwe vrouw, die er zelf twee had. Helaas overleed de man na tien jaar samenzijn en een korte ziekte. Bij zijn overlijden had hij geregeld dat hij alles aan zijn vrouw zou nalaten.

Op het moment van zijn dood waren de kinderen uit zijn eerste huwelijk volwassen. Hij was altijd hecht met hen geweest en, voordat hij voor de tweede keer trouwde, hadden ze begrepen dat zijn vermogen uiteindelijk op hen zou overgaan. Een redelijke veronderstelling.

Heeft de overlevende echtgenote een morele en/of wettelijke verplichting om deze erfenis te verdelen met de volwassen kinderen van haar man?

Velen vermijden de kwestie door een eenvoudig plan aan te nemen of ze doen helemaal niets. Ze vertrouwen erop dat hun overlevende partner doet wat hij denkt dat juist is.

Gemengde gezinnen: Wat zijn hun wettelijke rechten?

  • De ene echtgenoot kan via een testament alles aan zijn partner nalaten
  • Op zijn beurt is de overlevende stiefouder niet wettelijk verplicht iets aan zijn stiefkinderen na te laten
  • Sterven ze zonder testament, dan gelden de regels van het intestatoir recht.

Veel van deze kwesties kunnen geregeld worden door een goed testament op te stellen, maar daarbij zal elke partij duidelijk moeten zijn over wat ze precies wil.