Dementie en aanpassingen testament: Is dit mogelijk?

testament-aanvechten-wanneer

VRAAG: Mijn moeder is gediagnosticeerd met een veranderde mentale toestand, waaronder: REM slaap gedragsstoornis, cerebrale degeneratie, en niet-Alzheimer-type dementie. Is ze wettelijk in staat een testament te tekenen en wijzigingen aan te brengen in verzekeringspolissen die ze 20 jaar geleden kocht? Als ze veranderingen aanbrengt en het testament ondertekent, zou het dan ongeldig zijn gezien haar psychische diagnose?

ANTWOORD: Een testament tekenen terwijl je dementie hebt maakt een testament niet automatisch ongeldig. Wil een testament geldig zijn, dan moet de ondertekenaar “testamentaire bekwaamheid” hebben, wat betekent dat hij of zij de implicaties moet begrijpen van wat er getekend wordt.

In het algemeen wordt je moeder geestelijk bekwaam geacht om een testament te tekenen als aan de volgende criteria is voldaan:

  • Ze begrijpt de aard en de omvang van haar bezit, wat betekent dat ze weet wat ze bezit en hoeveel ervan;
  • ze herinnert zich en begrijpt wie haar verwanten en nakomelingen zijn en kan verwoorden wie haar bezit moet erven;
  • ze begrijpt wat een testament is en hoe het over bezit beschikt;
  • en ze begrijpt hoe al deze dingen met elkaar in verband staan en samen een plan vormen.

Een gekwalificeerde ouderenadvocaat moet bepalen of je moeder testamentair in staat is om veranderingen aan te brengen. Als ze wel veranderingen aanbrengt, zou het testament niet automatisch nietig zijn. Iemand die haar wilsbekwaamheid om haar testament te veranderen betwist, zou een testament aanvechting moeten indienen.