Welkom bij Wiggers Gunning

Als u getrouwd bent en van plan bent te scheiden, heeft u een advocaat nodig. Als u samenwoont en besluit uit elkaar te gaan, kan het vaak nuttig zijn om juridisch advies in te winnen en hulp te zoeken bij het opstellen van een scheidingsovereenkomst en/of het opstellen van een ouderschapsplan. Als u denkt dat u en uw partner het beiden eens willen worden over de uitkomst van de scheiding, kunt u ervoor kiezen om dezelfde advocaat in te schakelen. De advocaat-bemiddelaar begeleidt u dan bij het maken van de nodige afspraken.

In dit geval kan er sprake zijn van mediation. Als u echter al weet dat u en uw partner het samen niet eens kunnen worden over een oplossing, kunt u besluiten om een eigen advocaat in de arm te nemen en een gerechtelijke procedure te starten. Wiggers Gunning is in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van online scheiden.

Partners