Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk aanbod van uw werkgever dat specifieke voorwaarden bevat waaronder u ermee instemt uw baan op te zeggen en het bedrijf vrijwillig te verlaten. Cruciaal is dat deze voorwaarden kunnen afwijken van het standaard Nederlandse arbeidsrecht.

Dergelijke voorwaarden kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) afspraken over: de datum waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt, wat er gebeurt met vakantiegeld, vakantiedagen, uitbetaling van achterstallig loon, geheimhoudings- en non-concurrentiebedingen, alsmede eventuele aanvullende ontslagvergoedingen die de werkgever kan aanbieden.

Als u als kennismigrant in Nederland bent, overweeg dan om afspraken over de zoekperiode naar werk en tuinverlof op te nemen in een vaststellingsovereenkomst om uw toekomstige verblijfsrechten te beschermen. Een werkgever kan u niet dwingen een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen; het is altijd uw keuze.

Wat gebeurt er als je een vaststellingsovereenkomst aanvaardt?

Als u ervoor kiest de vaststellingsovereenkomst te aanvaarden, ondertekent u deze en verbindt u zich ertoe de voorwaarden van de overeenkomst na te leven. Op de afgesproken datum eindigt uw dienstverband en betaalt uw werkgever u de overeengekomen vergoeding. U behoudt hoogstwaarschijnlijk uw bestaande recht op een werkloosheidsuitkering.

Als u van gedachten verandert nadat u een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, hebt u 14 dagen de tijd om uw instemming in te trekken. U hoeft geen reden op te geven voor uw beslissing.

Als u als kennismigrant in Nederland bent, moet u binnen een bepaalde tijd een nieuwe baan vinden die voldoet aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning: de zoekperiode. De zoekperiode mag maximaal drie maanden zijn, maar kan ook korter zijn. Vindt u niet op tijd een andere passende baan en kunt u niet op een andere basis in Nederland verblijven, dan zult u het land moeten verlaten. Dit veroorzaakt dan weer een verblijfsgat, dat u beter kunt vermijden; er is zelden een remedie.

Photo by Van Tay Media on Unsplash

Wat gebeurt er als u een vaststellingsovereenkomst afwijst?

U hebt het recht om een vaststellingsovereenkomst te verwerpen. Als u dat doet, blijft uw dienstverband ongewijzigd. Het afwijzen van een vaststellingsovereenkomst verandert niets aan uw rechten, met dien verstande dat u het recht op dat aanbod verliest.

Als u overweegt een aanbod tot schikking af te wijzen, is het goed om te bedenken dat uw werkgever nog steeds kan overgaan tot het ontslaan van uw functie, en dat ontslag via het UWV mogelijk niet in uw belang is.

Moet ik een vaststellingsovereenkomst aanvaarden?

Helaas is er geen eenvoudig antwoord; dit hangt af van uw situatie en van wat er in de vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden.

Als u niet zeker bent over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst of de gevolgen voor uw situatie, is het de moeite waard een advocaat te raadplegen. Om die reden kan de werkgever in de vaststellingsovereenkomst een vergoeding voor juridische kosten opnemen.

Een advocaat kan uw vaststellingsovereenkomst checken en de bijbehorende stukken (uw arbeidsovereenkomst, de afvloeiingsregeling, salarisstroken, etc.) bekijken en u op basis daarvan deskundig advies geven.