Category: Uncategorized

Samengestelde gezinnen: Wie heeft er voorrang bij een erfenis?

0 commentsUncategorized

samengesteld-gezin

Verreweg het meest voorkomende type huishouden is één gezin (met en zonder kinderen). Maar meergezinshuishoudens zijn, misschien niet verrassend, de snelst groeiende. Meer dan een derde van alle paren die tegenwoordig kinderen opvoeden, heeft een stiefkind dat bij hen inwoont. Het is dus logisch dat juridische, financiële en praktische problemen aan de orde van de ….  Continue Reading